7 Eigenschappen van zelfontplooide mensen

(Mijn vrije interpretatie van het originele Engelse artikel).

 1. Realistisch
  Realistisch georiënteerd, Z-mensen hebben een efficiënte perceptie van de realiteit. Ze staan open voor argumentatie, zijn instaat om de waarheid te zien en voelen zich niet snel bedreigd.
 2. Acceptatie
  Ze accepteren zich zelf, anderen en het groter geheel. Ze vermaken zichzelf zonder spijt of spijtbetuiging, ze hebben geen overbodige beperkingen. Met andere woorden; ze hebben zelfvertrouwen.
 3. Spontaniteit, eenvoud en natuurlijk
  Spontaan naar anderen toe over gedachten en impulsen. Ze worden niet gehinderd door gedachten als; wat zou moeten, wat zullen ze wel niet denken. Z-mensen staan ergens voor en zijn daarnaast gemotiveerd om continue te groeien.
 4. Probleem centraal
  Ze vestigen de aandacht op problemen buiten zichzelf. Ze hebben een missie in het leven die veel energie vereist omdat het hun levensdoel is. Omdat ze een concreet doel hebben is er minder ruimte voor twijfel en angst. Ze zijn resultaat gericht en goed in het maken van keuzes.
 5. Instaat om afstand te nemen van anderen
  Alleen maar niet eenzaam, behoud van waardigheid door het afbakenen van grenzen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en dat zorgt voor meer grip op hun handelen. Ze hebben daardoor betere relaties met anderen.
 6. Zelfstandig; onafhankelijk
  Z-mensen vertrouwen op hun zelfvertrouwen, assertiviteit en hun levensmissie. Dit zorgt voor meer plezier, meer succes, meer geluk, meer rust en meer balans.
 7. Verfrissend in waarderen
  Omdat ze hun hart volgen, hervinden ze zichzelf in het laten blijken van hun waardering voor het geen ze hebben en mensen in hun omgeving. Ze plukken de dag!

*(Maslow, Abraham. 1970 [1954]). “Motivation and Personality”. New York: Harper (p80-122).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *